Behandling af kroniske smerter

Få en bedre livskvalitet og færre kroniske smerter

Vejle Rygklinik er specialiseret i behandling, træning og coaching af patienter med kroniske komplekse smerter.

Med behandling af kroniske smerte bliver du ikke nødvendigvis smertefri, men du lærer at tage kontrollen over smerterne og får mere overskud.

 
Nogle kan blive helt smertefri og komme tilbage fuld tid på arbejdet. Andre lærer bedre at kunne styre det og får et godt liv igen, men med smerter.

Få vurderet dine kroniske smerter. Lær at arbejde med relevante øvelser, der starter på et niveau, du kan tåle – og som vil begrænse dine smerter.

Et godt liv med Kroniske smerter

Find ud af, hvor din grænse er, før smerterne opstår. Bliv coachet til at få dagligdagen til at fungere med nye hensigtsmæssige strategier, så du får din livskvalitet tilbage.

Viser undersøgelsen, at du er bedre hjulpet ved at komme på en tværfaglig smerteklinik, vil der etableres kontakt til din læge med anbefalingen om, at du viderehenvises. Bag Vejle Rygklinik står fysioterapeut, Dip. MDT Simon Simonsen, der har 19 års erfaring med smertebehandling og genoptræning – heraf tre år fra landets største offentlige smerteklinik.