Undersøgelse

Du har smerter, men har måske svært ved at nøjagtigt at forklare, hvorfra de stammer. Bestil tid hos din fysioterapeut. Bliv klogere på hvor smerterne kommer fra – og ikke mindst hvad du kan gøre ved det. Du får konkrete øvelser og gode råd med hjem fra undersøgelsen.