Slip af med diskusprolaps uden operation

Lad ikke smerter og fysiske begrænsninger fra diskusprolaps styre dit liv. Hovedparten af alle diskusprolapser er mulige at afhjælpe med fysioterapi og korrekt genoptræning, og kun op mod 10% af alle prolapser behandles med operationer – prognoserne er altså som udgangspunkt rigtig gode.

Hos Vejle Rygklinik er vi certificerede McKenzie fysioterapeuter og specialister i behandling af diskusprolapser i ryg, lænd og nakke. Vi kan altså bidrage med den rette ekspertviden i forbindelse med behandling, heling og genoptræning af din diskus.

Online booking

 

Hvad er en diskus?

Inde i mellem rygsøjlens knogler sidder disken, der skal fungere som et bindeled mellem knoglerne. Diskus skiverne har to funktioner – kernen, der har en stødpudefunktion og skallen, der har en ledbøjningsfunktion. Samspillet mellem disse to elementer i disken gør, at der skabes mest mulig støtte og støddæmpning ved bevægelse af kroppen.

Skivernes kerne har ikke nogen blodforsyning, da dette vil resultere i størkning af indholdet, som i sidste ende vil få konsekvenser for støddæmpningseffekten af skiverne. Kernen indeholder derfor i stedet gele og væske, der begge har en lav pH-værdi.

Med alderen slides disken til, og væsken udtørrer langsomt. Derudover forandres skivernes ydre skal. Denne forandringsfase kan i de fleste tilfælde resultere i revner. Revnerne er ikke nødvendigvis smertefulde, og kroppens immunforsvar vil i et vist omfang forsøge at reparere disse revner. Det er svært at fremprovokere en prolaps som resultat af fysisk overbelastning, og derfor er denne proces i de fleste tilfælde genetisk betingede – det er dog omfanget af revnerne i diskens ydre skal, som i værste tilfælde kan resultere i det, som vi kender som en diskusprolaps.

Hvad sker der når du får en diskus prolaps? from Simon Simonsen on Vimeo.

Mange mennesker, der har lidt af en diskusprolaps i en længere periode, mangler afklaring i forhold til, hvad de helt konkret fejler.

Hos Vejle Rygklinik får du viden og afklaring, samt hensigtsmæssige strategier og vaner for at håndtere og tage kontrollen over dine smerter.

Kontakt Vejle Rygklinik for mere viden og for at få et træningsprogram, så du vil kunne behandle dig selv og fjerne smerterne bedst muligt.

Hvordan opstår en diskusprolaps?

En diskusprolaps opstår, når omfanget af revnerne i den ydre skal er så store, at den indre kerne skubbes fremad og væskeindholdet løber ud og rammer nerven. Som tidligere nævnt er kernens indhold lav i pH-værdien, og da nerverne er noget af det mest følsomme væv, som vi har i kroppen, påvirkes disse i høj grad, når kernens syreholdige væske dryppes på det.

Som resultat af denne proces, hæver nerverne dermed op og danner tryk mod hullets vægge, hvilket giver de voldsomme smerter i ryggen, lænden og benene, som vi ofte oplever i tilfælde af diskusprolapser. Og det er i denne situation, at der opstår en prolaps i disken, da der sker et fremfald af diskens indre kerne mod nervevævet.

Oftest ses prolapser hos den midaldrende befolkning, da det er i denne aldersgruppe, at forandringerne af disken opstår og kan skabe problemer. Med tiden vil den indre væske tørre endnu mere ud, hvorfor man sjældent oplever prolapser hos den ældre generation.

En diskusprolaps gennemgår tre faser

• Den akutte fase
• Helingsfasen
• Genoptræningsfasen

I den akutte fase forsøger man at åbne hullet op, hvori nerven er hævet op og har dannet tryk. Formålet med dette er at skabe mere plads til nerven og give mere ro i det ramte område. På den måde skaber man de bedste forudsætninger for kroppens helingsfase.

For at kunne skabe mere plads vil man for eksempel kunne udøve øvelser, hvor man lægger sig på siden og trækker knæene op til maven. På den måde skabes der bevægelse i kroppen, som bidrager til udvidelsen af hullet. Da man er i en skade proces i forbindelse med en diskusprolaps, kræver kroppen også, at man kommer op og er i bevægelse, så den får det bedst mulige udgangspunkt for at træde ind i en helingsproces. Det handler derfor i starten rigtig meget om at aflaste og bevæge sig.

Der er i hver fase forskellige anbefalinger til fysisk aktivitet og træning – og dette afhænger også af din prolaps’ omfang. Jeg hjælper dig igennem de tre faser, så vi sammen sørger for, at du får det mest optimale forløb. Jeg vil yderligere hjælpe dig med at få afklaret, hvor du er i forløbet og med udgangspunkt i denne afklaring få udformet en plan for, hvordan du bliver genoptrænet bedst muligt.

Dit behandlingsforløb hos os starter med en undersøgelse og en vurdering af dit skadesomfang, der danner grundlag for et program med enkle øvelser, som du skal bruge til at træne dig ud af din diskusprolaps. Samtidig laves der en vurdering af, hvordan du bruger kroppen i hverdagen – og hvordan dine smerter reagerer på dagligdags belastninger.

 

Hvornår anbefales operation fremfor genoptræning?

Som tidligere nævnt behandles kun op mod 10% af alle diskusprolapser med operation. Denne beslutning tages ud fra et længere vurderingsforløb, hvoraf konklusionen er, at almindelig heling ikke vil kunne afhjælpe problemet.

Man vil ty til operation i tilfælde, hvor hævelsen af nerven er så stor, at hullets sider trykker på nerven, som derefter ikke længere kan aktivere musklerne. Dette vil vise sig i fysiske udfordringer, hvor man ikke længere kan gå på tå eller hæl. Her vurderes det, at trykket er så stort, at det vil gå ind og skade nerven, hvorfor man i sådanne tilfælde vælger at operere. 

Et andet scenarie kan opstå, hvis smerterne fra prolapsen ikke aftager, og den naturlige helingsproces dermed ikke forløber, som den skal. Her tages der udgangspunkt i et observationsforløb på alt mellem 4-8 uger. Grunden til at beslutningen ikke tages før, bunder i dårlige erfaringer med operation af diskusprolapser i de tidligere stadier.

 

Kontakt os for afklaring af din diskusprolaps

Mange mennesker, der har lidt af en diskusprolaps i en længere periode, mangler afklaring i forhold til, hvad de helt konkret fejler, og hvordan de på bedst mulig vis kommer ind i en helingsfase af problemet. Derfor er det vigtigt at få den rette information og vejledning i forbindelse med udredningen af en prolaps.

Hos Vejle Rygklinik sørger vi for, at du får viden og afklaring på din skade, samt hensigtsmæssige strategier og vaner for at håndtere og tage kontrollen over dine smerter. Vi udformer et træningsprogram, som vil indeholde netop de øvelser, som du har behov for afhængigt af prolapsens omfang og din krops stadie i skadesforløbet – og dette skabes ud fra en undersøgelses- og vurderingsproces af problemet. Vi hjælper også med ryg og lænd, nakkesmerte øvelser og meget mere

 

Kontakt Vejle Rygklinik for mere viden og for at få et træningsprogram, så du vil kunne behandle dig selv og fjerne smerterne på bedst mulig vis.

diskusprolaps

Brug for hjælp?